Jesteś tutaj:
Referencje

Referencje

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Nasze referencje

Firma LBF ma na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów. Zapraszamy do zapoznania się z opisem niektórych z nich. Działamy w obszarze wentylacji, ochrony akustycznej oraz wibroizolacji. Do każdego podejmowanego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Mogą być Państwo pewni, że będziecie mieć w nas solidnego i wiarygodnego partnera.

  WENTYLACJA
grafikagrafika

                   grafika                                                   

 

 

Składowisko odpadów specjalnych  Kölliken – szwajcarski projekt odnowy gleby:

 Firma LBF projektuje i dostarcza systemy rurowe i kanałowe do transportu powietrza w instalacjach nawiewnych i wywiewnych służących do odnowy gleby. Gazy powstające podczas wydobywania gruntu są prowadzone instalacją filtrującą z węglem aktywnym i wypuszczane kominem na wolne powietrze.

 

 

Instalacja nawiewna:

 

Rura spiro o średnicy 1800 mm, grubośc blachy  1,5 – 1,8 mm

 

 

Instalacja wywiewna:

 

Kanały spawane odporne na podciśnienie do 10.000 Pa, grubość blachy 4 – 6 mm

 

 

Ochrona akustyczna:

 

 

Tłumiki w klimatyzatorach i przewodach kominowych, ochrona obiektów sąsiednich.

 


OCHRONA AKUSTYCZNA
 
grafika
grafika
grafika

 

 REICHSTAG BERLIN – Tłumik kopułowy:

 


Koncepcja instalacji nawiewnej i wywiewnej w berlińskim Reichstagu służy zarówno na-/ i odpowietrzaniu, jak również oddymianiu na wypadek pożaru.
Od strony instalacji nawiewnej przy zastosowaniu tłumików akustycznych pierwotnych i wtórnych potwierdzono tłumienie ponad 60 dB w laboratorium akustycznym LBF w obecności klienta i pod nadzorem inżynierów akustyków z biura Müller BBM. Powietrze instalacji wywiewnej jest tłumione „tłumikiem kopułowym“.

 

Surowe wymogi ochrony akustycznej dla powietrza instalacji nawiewnej i wywiewnej.

 

 

Małe straty przepływu dla 200.000 m³ powietrza instalacji wywiewnej w przypadku oddymiania.

 
Konstrukcja podpory z izolacją dźwięków materiałowych w szkielecie nośnym kopuły.


grafikagrafikagrafikagrafikagrafika 


UPM in Schongau (Przemysł papierniczy):

Zadanie dla LBF:

Optymalizacja akustyczna wyciągów wentylacyjnych z fabryki papieru / poziom hałasu wyjściowego  Lp =  80 – 107 dB (A).

Działania LBF:

Pomiary akustyczne poziomu hałasu na miejscu

Dokonanie przedmiarów na miejscu, wykonanie rysunków / Optymalizacja przekrojów w odniesieniu do warunków panujących w fabryce

Dobór techniczny tłumików z uwzględnieniem przepływów powietrza, prędkości, straty ciśnienia I szumów własnych

Uwzględnienie dostępności kanałów wentylacyjnych oraz tłumików akustycznych przy projektowaniu rewizji i serwisu instalacji

Dobór niezbędnych wibroizolatorów instalacji wyciągowej i konstrukcji stalowej

Transport tłumików w częściach – optymalizacja transportów

Dokumentacja techniczna, rysunki wykonawcze w 3D

 

Wynik prac:

Tłumik przemysłowy okrągły z materiału 1.4571, - instalacja próżniowa,

Przepływ powietrza = 18 000m3/h, (powietrze wilgotne z cząstkami pyłu papierniczego), Średnica przyłącza Fi 1300, L= 4000 mm.

Tłumik przemysłowy prostokątny z materiału 1.4571, - instalacja pras papierniczych,

Przepływ powietrza = 60 000m3/h, (powietrze wilgotne z cząstkami pyłu papierniczego),

Wymiary: szerokość: 2000mm, wysokość: 1500mm, długość: 6000mm, Drzwi rewizyjne,

Tłumik przemysłowy prostokątny z materiału 1.4571, - instalacja wywiewu powietrza z hali produkcyjnej,

Przepływ powietrza = 120 000m3/h, (powietrze wilgotne z cząstkami pyłu papierniczego),

Wymiary: szerokość: 1900mm, wysokość: 4100mm, długość: 5800mm, Drzwi rewizyjne,

Zamontowano na kulisach tłumiących  ruchome prowadnice powietrza celem optymalizacji parametrów akustycznych

Techniczne cechy tłumików: Zestawy kulis nadające się do demontażu i czyszczenia (waga pojedynczej kulisy < 50 kg)

 

 
 
 


Gwarantowany i zmierzony poziom hałasu: Lp = 65 dB(A) w odległości 1 metra 

WIBROIZOLACJA

 
 grafika


grafika

grafika

 

ELEKTROWNIA ISKENDERUN

– posadowienie wibroizolowanych turbin parowych:

 

Fundamenty turbin parowych odizolowano za pomocą asonatorów ze sprężyną stalową, dostępną do 240 t masy skupionej.
Dodatkowe kielichy tłumików zwymiarowano i zainstalowano zgodnie z  miejscowymi warunkami sejsmicznymi. Asonatory zostały dobrane, zaprojektowane, wyprodukowane i zamontowane przez LBF. Fundament wyregulowano wspólnie z personelem technicznym odpowiedzialnym za uruchomienie urządzenia.

 

 
Turbina parowa o mocy 700 MW
.