L3 Komponenty wentylacyjne

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Technika instalacji budynkowej - Komponenty specjalne dla optymalnego rozdzielenia przepływu powietrza

Dzięki zastosowaniu naszych komponentów specjalnych dla techniki instalacji budynkowej zapewniamy lepsze rozdzielenie przepływającego powietrza.
Oferujemy:
Skrzynki rozdzielające powietrze doprowadzane i odprowadzane z elementami rozdziału strumienia, klapami nastawnymi do regulacji ilości powietrza i redukcji hałasu, przyłącza okrągłe i prostokątne oraz zintegrowane kraty wylotowe.
Wszystkie komponenty posiadają certyfikaty uprawniające do stosowania nie tylko w instalacjach techniki budynkowej, ale także do budowy statków.
Prócz tego produkujemy kompletne systemy z blachy ocynkowanej, które spełniają szczególne wymagania pod względem szczelności, prowadzenia powietrza, materiału i wyglądu estetycznego.

Chętnie udzielimy Państwu informacji na temat prób i testów, które możemy przeprowadzić w naszym labolatorium.

grafika