S1 Tłumiki kulisowe

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Tłumiki kulisowe dla instalacji wentylacji pomieszczeń z opływowymi kulisami

Firma LBF już w latach siedemdziesiątych zaczęła produkować tłumiki akustyczne, które skutecznie tłumią hałas       w systemach wentylacyjnych.

Produkujemy tłumiki z kulisami z blachy ocynkowanej jak i kwasoodpornej zgodnie z normą VDI 2081. Ponadto wszystkie kulisy produkcji LBF sprawdzone są pod kontem higieny zgodnie z VDI 6022.

Tłumiki akustyczne dobieramy za pomocą własnego autorskiego programu „LBF PRODUCT SELECTOR“ który oddajemy również Państwu do dyspozycji.

Jako członek-założyciel Stowarzyszenia ds. Jakości Tłumików RAL poszukujemy stale nowych rozwiązań korzystając   z naszego zgodnego z normą DIN laboratorium akustycznego w celu optymalizacji i kontroli wartości technicznych (tłumienie, szumy własne i strata ciśnienia) naszych tłumików.

Tłumiki kulisowe firmy LBF To sprawdzane są również przez niezależne gremium naukowo- badawcze w Instytucie Techniki Budowlanej Frauenhofer Institut w Niemczech.

grafikaRodzaje tłumików kulisowych LBF
:

Tłumik kulisowy typ KSD - C w następującym wykonaniu:
płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu C (kulisy absorpcyjno-rezonanacyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN 4102, klasa A, pokryty warstwą jedwabiu szklanego i litą blachą.
Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.
Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm: VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3
Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 stopni C
Medium: zwykłe powietrze


Tłumik kulisowy typ KSD - EMB w następującym wykonaniu:
płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu EMB (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego.
Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.
Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3
Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.


Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 stopni C
Medium: zwykłe powietrze


Tłumik kulisowy typ KSD - CL w następującym wykonaniu:
płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu CL (kulisy absorpcyjno-rezonanacyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego, litą blachą i blachą perforowaną.
Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.
Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3
Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 stopni C
Medium: zwykłe powietrze


Tłumik kulisowy typ KSD - DLF w następującym wykonaniu:
płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu DLF (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną.
W celu ochrony przed kurzem, wilgocią i bakteriami kulisy pokryte folią polietylenową oraz powłoką poliestrową.
Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.
Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3
Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 60 stopni C
Medium: zwykłe powietrze

Tłumik kulisowy typ KSD - EL w następującym wykonaniu:
płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu EL (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradowalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną.
Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.
Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3
Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 stopni C
Medium: zwykłe powietrze


Katalog dla tego obszaru możecie Państwo pobrać tutaj