S3 Tłumiki rurowe

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Tłumiki rurowe

Tłumiki rurowe firmy LBF mająszerokie zastosowanie w systemach wentylacyjnych budynków wykonanych z rur spiro. Tak jak w przypadku tłumików kulisoweych również przy zastosowaniu tłumików okrągłych z balchy ocynkowajej i kwasoodpornejmożemy uzyskać optymalne tlumienie akustyczne przy minimalnych stratach ciśnienia.

grafika


Dostępne są tłumiki rurowe w następującym wykonaniu:

Tłumiki rurowe RSKL I

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej taśmowo, zaginanej i zaciskanej na krawędziach, wytrzymującej ciśnienie max. do 1000 Pa. Materiał absorpcyjny niepalny zgodnie z DIN 4102, klasa A, pokryty powłoką jedwabistą i blachą perforowaną. Obustronny króciec wtykowy. Izolacja 50mm wełną mineralną przy średnicach D1 80-280. Izolacja 100mm wełną mineralną przy średnicach D1 300-800. Wytrzymałość temperaturowa max. do 80°C. Medium przepływowe: zwykłe powietrze

Tłumiki rurowe RSKL II
Obudowa z blachy stalowej cynkowanej taśmowo, zaginanej i zaciskanej na krawędziach, wytrzymującej ciśnienie max. do 1000 Pa. Materiał absorpcyjny niepalny zgodnie z DIN 4102, klasa A, pokryty powłoką jedwabistą i blachą perforowaną. Obustronny króciec wtykowy. Izolacja 100mm wełną mineralną przy średnicach D1 80-800. Wytrzymałość temperaturowa max. do 80°C. Medium przepływowe: zwykłe powietrze

Tłumik RSK z rdzeniem
Tłumik okrągły z centralnie wbudowanym rdzeniem. Obudowa tłumika z blachy stalowej cynkowanej, do średnicy DN 450 wykonana z rury spiro, s=0,75mm, od średnicy DN 500 wykonana z rury gładkiej s=1,25mm. Tłumik obustronnie zakończony króćcem złączkowym.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną.

Dopuszczalne ciśnienie: do +1000Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 °C, z uszczelką max. 80°C
Medium: zwykłe powietrze


Tłumiki telefoniczne elastyczne FTS
Rura wewnętrzna i zewnętrzna z aluminium dwuwarstwowego, materiałdzwiękochłonny niepalny wg
DIN 4102, Klasa, Tłumik zakończony jest obustronnie króćcami przyłączeniowymi złaczkowymi.

Dopuszczalne ciśnienie: do +1000Pa
Prędkości powietrza: max 20m/s
Temperatura stosowania: max 100 °C, z uszczelką max. 80°C
Medium: zwykłe powietrze