Ochrona akustyczna

Tłumiki kulisowe dla instalacji wentylacji pomieszczeń z opływowymi kulisami

Firma LBF już w latach siedemdziesiątych zaczęła produkować tłumiki akustyczne, które skutecznie tłumią hałas w systemach wentylacyjnych.

Produkujemy tłumiki z kulisami z blachy ocynkowanej jak i kwasoodpornej zgodnie z normą VDI 2081. Ponadto wszystkie kulisy produkcji LBF sprawdzone są pod kontem higieny zgodnie z VDI 6022.

Tłumiki akustyczne dobieramy za pomocą własnego autorskiego programu „LBF PRODUCT SELECTOR“ który oddajemy również Państwu do dyspozycji. Link do pobrania znajduje się tutaj.

Jako członek – założyciel Stowarzyszenia ds. Jakości Tłumików RAL poszukujemy stale nowych rozwiązań korzystając z naszego zgodnego z normą DIN laboratorium akustycznego w celu optymalizacji i kontroli wartości technicznych (tłumienie, szumy własne i strata ciśnienia) naszych tłumików.

Tłumiki kulisowe firmy LBF To sprawdzane są również przez niezależne gremium naukowo- badawcze w Instytucie Techniki Budowlanej Frauenhofer Institut w Niemczech.

Rodzaje tłumików kulisowych LBF:

Tłumik kulisowy typ KSD - C w następującym wykonaniu:

płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu C (kulisy absorpcyjno-rezonacyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN 4102, klasa A, pokryty warstwą jedwabiu szklanego i litą blachą.

Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235. Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm: VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3.

Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

 • Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 stopni C
 • Medium: zwykłe powietrze

Tłumik kulisowy typ KSD - EMB w następującym wykonaniu:

płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu EMB (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej. Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego. Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.

Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3.

Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

 • Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 stopni C
 • Medium: zwykłe powietrze

Tłumik kulisowy typ KSD - CL w następującym wykonaniu:

płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu CL (kulisy absorpcyjno-rezonacyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego, litą blachą i blachą perforowaną. Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.

Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3

Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

 • Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 stopni C
 • Medium: zwykłe powietrze

Tłumik kulisowy typ KSD - DLF w następującym wykonaniu:

płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu DLF (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezei¬chen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną. W celu ochrony przed kurzem, wilgocią i bakteriami kulisy pokryte folią polietylenową oraz powłoką poliestrową. Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.

Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3

Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

 • Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 60 stopni C
 • Medium: zwykłe powietrze

Tłumik kulisowy typ KSD - EL w następującym wykonaniu:

płaszcz zewnętrzny z blachy ocynkowanej wg DIN 24190- F1, z ramami przyłączeniowymi z profila kanałowego SBM 20, 30 lub 40), kulisy typu EL (kulisy absorbcyjne) w ramie z blachy stalowej cynkowanej o aerodynamicznym kształcie ograniczającym stratę ciśnienia, z dodatkowym zagięciem naroży w celu zabezpieczenia wełny mineralnej.
Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezeichen, biodegradowalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną. Wszystkie parametry techniczne zgodne z RAL-GZ 595 oraz DIN EN ISO 7235.

Kulisy spełniają wymogi higieniczne według norm:
VDI 6022, VDI 3808, DIN 1946-4, DIN EN 13779, Önorm H6020 oraz H6021, SWKI VA104-01 i 99-3

Ponadto wszystkie materiały przebadane są pod względem podatności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów zgodnie z DIN EN ISO 846.

 • Dopuszczalne ciśnienie: +1000Pa / -630 Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 stopni C
 • Medium: zwykłe powietrze

Katalog tego obszaru:

Zestawy kulis tłumiących do urządzeń

Zestawy kulis służą do tłumienia hałasu w systemach wentylacyjnych.
Poprzez elastyczne dopasowanie wymiarów kulis oraz opływowy kształt ramy możemy poprawić warunki przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej i zmniejszyć straty ciśnienia, a tym samym straty energii w systemie.

Ramy kulis firmy LBF wykonywane są z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej, materiał absorbujący dźwięk to najwyższej jakości wełna mineralna pokryta włóknem szklanym.

W zależności od zastosowania kulis (klimatyzatory, instalacje wyciągowe ciepła i instalacje oddymiające kanały wentylacyjne czy szyby betonowe kulisy mogą być pokryte blachą perforowaną lub folią PE celem zabezpieczenia wełny przed zniszczeniem.

Ponadto wszystkie nasze kulisy są sprawdzone pod kątem higienicznym wg VDI 6022 i, zgodnie z wymogami DIN 4102, stosowana wełna mineralna jest całkowicie bezpieczna i niepalna.

Tłumiki rurowe

Tłumiki rurowe firmy LBF mają szerokie zastosowanie w systemach wentylacyjnych budynków wykonanych z rur spiro. Tak jak w przypadku tłumików kulisowych również przy zastosowaniu tłumików okrągłych z blachy ocynkowanej i kwasoodpornej możemy uzyskać optymalne tłumienie akustyczne przy minimalnych stratach ciśnienia.

Dostępne są tłumiki rurowe w następującym wykonaniu:

Tłumiki rurowe RSKL I

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej taśmowo, zaginanej i zaciskanej na krawędziach, wytrzymującej ciśnienie max. do 1000 Pa. Materiał absorpcyjny niepalny zgodnie z DIN 4102, klasa A, pokryty powłoką jedwabistą i blachą perforowaną.

Obustronny króciec wtykowy. Izolacja 50mm wełną mineralną przy średnicach D1 80-280. Izolacja 100mm wełną mineralną przy średnicach D1 300-800. Wytrzymałość temperaturowa max. do 80°C. Medium przepływowe: zwykłe powietrze

Tłumiki rurowe RSKL II

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej taśmowo, zaginanej i zaciskanej na krawędziach, wytrzymującej ciśnienie max. do 1000 Pa. Materiał absorpcyjny niepalny zgodnie z DIN 4102, klasa A, pokryty powłoką jedwabistą i blachą perforowaną.

Obustronny króciec wtykowy. Izolacja 100mm wełną mineralną przy średnicach D1 80-800. Wytrzymałość temperaturowa max. do 80°C. Medium przepływowe: zwykłe powietrze

Tłumik RSK z rdzeniem

Tłumik okrągły z centralnie wbudowanym rdzeniem. Obudowa tłumika z blachy stalowej cynkowanej, do średnicy DN 450 wykonana z rury spiro, s=0,75mm, od średnicy DN 500 wykonana z rury gładkiej s=1,25mm. Tłumik obustronnie zakończony króćcem złączkowym.

Materiał dźwiękochłonny potwierdzony znakiem jakości RAL- Gütezeichen, biodegradalny zgodnie z TRGS 905 i dyrektywą 97/69/WE, niepalny według normy DIN EN 13501 (A2-s1,d0), pokryty warstwą jedwabiu szklanego i blachą perforowaną.

 • Dopuszczalne ciśnienie: do +1000Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 °C, z uszczelką max. 80°C
 • Medium: zwykłe powietrze

Tłumiki telefoniczne elastyczne FTS

Rura wewnętrzna i zewnętrzna z aluminium dwuwarstwowego, materiał dźwiękochłonny niepalny wg DIN 4102, Klasa, Tłumik zakończony jest obustronnie króćcami przyłączeniowymi złączkowymi.

 • Dopuszczalne ciśnienie: do +1000Pa
 • Prędkości powietrza: max 20m/s
 • Temperatura stosowania: max 100 °C, z uszczelką max. 80°C
 • Medium: zwykłe powietrze